sunnuntai 17. heinäkuuta 2011

Mannaa!

Rakas Lähimmäiseni, luen Lutherin mannaa Jumalan lapsille ja huomaan lepopäivälle sopivan tekstin. Kirjaan sen Sinullekin pyhälukemiseksi. Ole siunattu!

Room. 3:28,31
Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman
lain tekoja. - Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se!
Vaan me vahvistamme lain. Hyvät teot ovat aivan oikeita ja
moitteettomia, kun ne tehdään oikeassa tarkoituksessa. Olihan vanhan
liiton laissa määrätty jumalanpalveluskin pyhä ja hyvä. Samoin uuden
liiton sakramentit ovat pyhät, oikeat ja hyvät, jos niitä käytetään
Kristuksen asetuksen ja säätämyksen mukaisesti. Jos taas lain teoilla,
jumalanpalveluksella tai muilla juhlamenoilla pyritään tulemaan hyviksi
ja vanhurskaiksi, silloin ne eivät ole vain hyödyttömiä, vaan suorastaan
kirottavia. Ainoastaan Herran Kristuksen työ ja uhri vanhurskauttaa.
Kristuksen vanhurskauden ja teon rinnalla kaikki lain teot ovat täysin
mitättömiä.

Uskokaamme siis vahvasti, että tulemme vanhurskaiksi ja taivaan
valtakunnan perillisiksi ainoastaan Jumalan laupeudesta, jonka hän antaa
meille Kristuksessa. Tätä uskoa seuraa varmasti jumalinen elämä ja
sellaiset hyvät teot, jota tehdään kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan.
Silloin vasta tekomme ovat mieluisia Jumalalle, kun panemme toivomme
hänen laupeuteensa ja uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen.

(Martti Luther - Mannaa Jumalan lapsille)

Tänä päivänä, 17.7.2011, rakkaudella Mummi

Ei kommentteja: