torstai 20. elokuuta 2009

"Katselkaa kedon kukkia"

Lähimmäiseni, oletko Sinä kuullut vuorisaarnan, Jeesuksen ohjelmajulistuksen, jonka
Hän puhui opetuslapsilleen ja suurelle ihmisjoukolle, joka oli kokoontunut kuulemaan Häntä. Jeesus nousi vuorelle ja aloitti autuaaksi-julistuksella. "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta....Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan." Jumala vanhurskauttaa ihmisen, kun Jeesuksen armotyö kirkastuu hänelle. Jumala antaa uskon Jeesukseen ja Hänestä tulee Jumalan lapsi. Vanhurskauttaminen on kokonaan Jumalan työ. Jeesus on valmistanut meille lahja-vanhurskauden, Hän on tehnyt meidät Jumalalle kelpaaviksi.

Jeesus puhuu vuorisaarnassa opetuslapsilleen, että he ovat maailman suola. Heidän tehtävänsä on puolustaa totuutta ja tukea heikkoja. Kun Jeesuksen kirkkaus loistaa hänen seuraajistaan, he ovat oikeita todistajia. Vuorisaarnan eräs viesti on: "Ei jokainen, joka sanoo minulle:`Herra, Herra`, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." Tässäkään ihminen ei jää yksin, vaan Jumala antaa Pyhän Hengen oppaaksi ja tiennäyttäjäksi. Edelleen Jeesus sanoo: "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät." Jeesus on ovi ainoa ovi elämän tielle. Kaikki eivät Jeesusta valitse, koska pelkäävät menettävänsä kaiken. Minä iloitsen siitä, että Jeesus tuo tulevaisuuden ja toivon, Hän antaa rauhan ja turvan jokaiseen päivään.

Jeesus opettaa "Isä meidän rukouksen" vuorisaarnassaan. Hän sanoo: "Jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa,niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi." Jeesus korostaa anteeksiantamuksen tärkeyttä, koska se vapautaa sydämen. Jeesus kumoaa koston lain "silmä silmästä ja hammas hampaasta, Hän tuo uutta, Hän sanoo: "Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat." Hän sanoo: "Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te myös heille." Jeesus antaa paljon neuvoja seuraajilleen moniin elämän tilanteisiin. Kun hän lopetti puheensa kansa oli ihmeissään, sillä Hän opetti niin kuin se, jolla on valta. Lue Sinäkin vuorisaarna ja ihmettele! Löydät sen Matteuksen evankeliumista, luvut 5,6 ja7.

"Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä elämäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?"

Tänä aamuna, 21.8.2009, ilolla Mummi