sunnuntai 13. syyskuuta 2009

Saulista tulee Paavali

Rakas Lähimmäiseni, oletko lukenut Apostolien tekojen yhdeksännen luvun? Siinä kerrotaan kuinka Jeesus kutsui Saulin seuraajakseen. Olen lukenut tämän luvun lukemattomia kertoja, mutta se sytyttää aina uudelleen ja uudelleen. Niin voimallinen on Saulin uudestisyntyminen Paavaliksi, voimalliseksi Jumalan apostoliksi. Toivon, että luet koko luvun. Kerron Sinulle muutamia kohtia tuosta ihmeellisestä tapahtumasta.

Saul vainosi Jeesuksen seuraajia. Eräänä päivänä hän oli matkalla Damaskoon, kun valo taivaasta leimahti hänen ympärillään ja hän kuuli äänen: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Saul kysyi: ”Kuka olet, Herra?”. ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.” Saul kaatui maahan. Kun hän nousi ylös, hän ei nähnyt mitään ja ystävät taluttivat hänet kaupunkiin. Jumala antoi tehtäväksi Ananiaalle, Jeesuksen opetuslapselle, kertoa Saulille hänen uudesta tehtävästään Jeesuksen aseena. Ananias esteli, koska hän tiesi Saulin vainoavan Jeesuksen seuraajia, mutta Herra sanoi, että hänestä tulee valittu ase Jumalan käyttöön. Ananias pani kätensä Saulin päälle ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut- Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit- että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”. Heti putosivat hänen silmistään niin kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Kun hän söi, hän vahvistui ja meni opetuslasten joukkoon. Ihmiset ihmettelivät muutosta, mikä Saulissa tapahtui. ”Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.” Näin Jumalan voima uudestisynnyttää ihmisen! Kaikki Raamattua lukeneet tietävät, kuinka voimakas ase Paavalista, entisestä Saulista, tuli Jumalalle. Hän tiesi, että omassa voimassaan ihminen ei voi mitään tehdä. Jumalan armossa hän palveli Herraansa

Efesolaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa näin: ”Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa- armosta te olette pelastetut- ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta- se on Jumalan lahja- ette tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi". Jakeet 4-9.

Tänä aamun, 13.9.2009, ilolla Mummi