tiistai 22. syyskuuta 2009

Vielä käskyistä

Matteus kertoo luvussa 22: 36- 40 lainopettajan ja Jeesuksen keskustelun: ”Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?” Niin Jeesus vastasi hänelle: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.” Jeesus sanoo tässä saman asian kuin Jumala sanoo kymmenessä käskyssä. Käskyt ilmoittavat meille Jumalan tahdon siitä, kuinka meidän on suhtauduttava Pyhään Jumalaan, meidän Luojaamme ja kuinka meidän on suhtauduttava lähimmäisiimme. Huomamme, että meidän elämämme onni ja siunaus on näin yksinkertainen. Se on kaikkien saavutettavissa. Jumala itse on meille pelastuksen valmistanut.

Jumala haluaa kaikki luotunsa lähelleen. Pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen yhteys on mahdollinen vain Jeesuksen uhrin kautta. Jumala lähetti oman Poikansa maailmaan kuolemaan meidän tähtemme ristillä. Jeesus kärsi meidän syntiemme rangaistuksen, että me saamme elää Hänen kanssaan Jumalan lapsina iankaikkisesti. Jeesus voitti kuoleman ja nousi kuolleista. Nyt hän istuu Isän oikealla puolella ja on tuleva sieltä kerran takaisin kunniassaan tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin viimeistään on kaikkien polvien notkistuttava Hänen edessään. Jeesus lähetti Pyhän Hengen oppaaksi ja tiennäyttäjäksi jokaisen seuraajansa sydämeen. Pyhän Hengen kanssa Jeesus elää meissä. Pyhä Henki ja omatuntomme muistuttavat siitä, että kunnioitamme Jumalaa ja lähimmäisiämme. Ei kukaan jumalan lapsi tieten tahtoen Jumalan käskyjä riko, mutta vanha ihminen meissä ja kiusaaja vie meidät harkitsemattomiin tekoihin. Jeesus, Vapahtajamme, antaa katuvalle anteeksi hänen pahat tekonsa ja syntinsä. Jeesuksen armo palauttaa rauhan ihmissuhteisiin ja Isä- lapsi suhteeseen. Lähimmäiseni, Sinä huomaat, että Kolmiyhteinen Jumala on meidän kanssamme joka päivä. Siitä näemme, kuinka rakkaita me Hänelle olemme.

Kiitetään Jumalaa virren 221 sanoilla: ”Kiittäen nyt ylistämme rakkautta Jeesuksen, joka tuli taivaastansa ihmiseksi syntyen. Meille syntiin langenneille hän toi armon autuuden.”

Tänä aamuna, 22.9.2009, ilolla Mummi