tiistai 3. joulukuuta 2013

Lapseuden Henki

Rakas Lähimmäiseni, päästä irti kuormistasi ja ota vastaan armo Hänen armostaan. Siinä ei tarvita omia töitä, vaan lepoa Herrassa! Me väsymme itse yrittämään. Katsotaan Jeesukseen, Hän on ristillä meidän edestämme! Tänä aamuna, 3.12.2013, rakkaudella Mummi.


Room. 8:15

Te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te
olette saaneet lapseuden hengen. Apostoli panee vastakkain ne
kahdenlaiset teot, jotka syntyvät lain ja evankeliumin saarnoista. Nämä
teot erottavat toisistaan kristityt ja kaikki muut, jotka ovat vailla
uskoa eivätkä tunne Kristusta.

Ne näet, joilla on vain laki, eivät voi milloinkaan päästä oikeaan
sydämelliseen luottamukseen Jumalaan ja turvaamaan häneen, vaikkakin he
tekevät äärimmäisen vakavasti lain tekoja. Kun laki näet oikeassa
kirkkaudessaan häikäisee heidät ja kun he huomaavat, mitä laki heiltä
vaatii ja kuinka kaukana he vielä ovat sen täyttämisestä ja edelleen,
kun se näyttää heille Jumalan vihan, silloin he eivät voi mitään muuta
kuin kauhistua ja paeta Jumalaa. Juuri tätä apostoli sanoo orjuuden
hengeksi.

Kun sen sijaan käsitetään evankeliumin saarna, joka sanoo, että Jumala
ilman meidän ansiotamme ja arvollisuuttamme Kristuksen tähden antaa
anteeksi synnin, kun uskomme häneen, silloin saadaan Jumalan armosta
rohkaisua lain kauhistusta vastaan. Näin Pyhä Henki vaikuttaa sen, että
voidaan pysyä luottamuksessa Jumalaan, pitäytyä tähän lohdutukseen ja
tässä uskossa sydämestä huutaa Jumalaa avuksi, vaikka vielä
tunnustaudutaan heikoiksi ja syntisiksi. Tämä on sitä lapseuden hengen
saamista.

(Martti Luther - Mannaa Jumalan lapsille)

Ei kommentteja: