maanantai 4. elokuuta 2014

Pietarin todistus

Rakas Lähimmäiseni, eilen oli kirkastussunnuntai. Pyhällä vuorella Pietari, Jaakob ja Johannes kuulivat omin korvin Jumalan sanat Jeesuksesta: "Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä". Eilen, sunnuntaina, luimme ystäväni kanssa Pietarin toisen kirjeen ensimmäistä lukua. Pietarin todistajantehtävä oli muistuttaa seurakuntalaisia siitä, että armo ja rauha lisääntyy Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Hän sanoi toistavansa sitä kuolemaansa saakka. Saisimmepa mekin voimia kertoa loppuun asti Jeesuksen palastustyöstä!

2 Piet. 1:15-21 Pietari vetoaa kirkastusvuoren tapahtumiin. Hän kirjoittaa näin: "Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jesuksen Kristuksen voimaa  ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan puhällä vuorella".

 "Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Paamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."

Kiitos, rakas Jumala Pietarin kerjeistä! Ne ovat silminnäkijän ja Mestarinsa rakastaman ja välillä horjahtavan todistajan puhetta meille horjuville. Rukoillaan Pietarin sanoilla:  Kiitos Jeesus, että Sinun jumalallinen voimasi on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuutten tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että me niiden kautta tulisimme jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisimme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Aamen.

tänä aamuna, 4.8.2014, rakkaudella Mummi

Ei kommentteja: