keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Pelastusvarmuus

”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan: ”Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.” Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu”.

Tämä roomalaiskirjeen kohta luku 10: 9-13, ilmoittaa meidän pelastusvarmuutemme. Jeesus sen tekee yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Me saamme armon Vapahtajaltamme. Pyhä Henki synnyttää uskon ja Isä kutsuu lapsekseen ja perillisekseen. Me saamme ottaa vastaan tuon ilmaisen lahjan Jumalalta, meidän Taivaalliselta Isältämme. Me saamme iloita ja kiittää siitä, että olemme pelastettuja! Jeesuksen seuraajina joudumme monenlaisiin koettelemuksiin ja kiusauksiin ja saamme tehdä parannusta. Monesti me rikomme lähimmäisiämme ja Jumalaa vastaan, ja saamme pyytää armoa armon päälle. Kuitenkin me tiedämme, että Vapahtajamme ei meitä jätä, Pyhä Henki johdattaa ja vahvistaa uskoamme Jeesukseen ja Taivaallinen Isä rakastaa lapsiaan Poikansa ristintyön tähden. Me saamme kiittää ja ylistää Kolmiyhteistä Jumalaa pelastusvarmuudesta, jonka saamme Jumalan lahjana!

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta jaa kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen”. 1 Pietari 1: 3-9

Tänä aamuna, 11.11.2009, ilolla Mummi