torstai 10. joulukuuta 2009

Ennustus laista ja evankeliumista

Lähimmäiseni, Sinä ja minä, emme tunne syntejämme, jos emme kuule totuutta itsestämme. Vasta syntinsä tunteva, voi tehdä niistä parannuksen, katua syntejään ja huutaa Vapahtajaa avuksi. Hän saa syntinsä anteeksi Jeesukselta, Vapahtajaltamme. Raamatussa puhutaan laista ja evankeliumista. Luvussa 59 Jesaja, Herran profeetta, pitää kunnon lain saarnan. Otan tähän muutamia jakeita ja toivon, että luet koko luvun: ”Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule, sillä teidän kätenne ovat veren tahrimat, teidän sormenne vääryyden saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valheita ja kielenne kuiskii petosta… Heidän ajatuksensa ovat turmion ajatuksia, he jättävät jälkeensä tuhoa ja hävitystä. Rauhan teitä he eivät tunne, oikeus ei johda heidän askeliaan. He astelevat mutkaisia polkuja- joka niitä kulkee, ei saavuta rauhaa”.

Samassa luvussa Jesaja ennustaa sen, että lain saarnasta seuraa synnintunto ja ihminen katuu syntejään. Luvun lopussa on lupaus Vapauttajasta, Herran Hengestä, joka avaa Jumalan Sanan ja lupaus sukupolvien pelastuksesta: ” Mutta Siioniin Herra tulee vapauttajana, Jaakobin jälkeläisten luo lunastajana, kun he luopuvat rikkomuksistaan, sanoo Herra. Herra sanoo heille: ”Tämä on minun lupaukseni: ei väisty minun henkeni sinun yltäsi eikä katoa minun sanani, jonka olen suuhusi antanut, ei sinun suustasi, ei jälkeläistesi eikä sinun jälkeläistesi jälkeläisten suusta, sanoo Herra, ei nyt eikä milloinkaan”. Luvussa 60 Jesaja ennustaa valosta, jonka tuleva Vapauttaja tuo ja lupauksista: ”Minä asetan sinun hallitsijaksesi rauhan ja valtiaaksesi oikeuden. Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi, ei tuhosta eikä turmiosta sinun rajojesi sisällä. Minun apuni on sinun muurinasi ja minun ylistykseni sinun portteinasi”:

Sitten tulee luku 61, jossa Herran voideltu, Jeesus Vapahtaja, tuo ilosanoman ja pelastuksen, jokaiselle katuvalle. Olen kirjannut luvun alun eilisen tekstin loppuun. Näet sen sieltä. Me 2000- luvun ihmiset tiedämme, että Jeesus on valomme ja rauhamme, niin kuin Jesaja tässä ennustaa.Hän antaa katuvalle kaikki synnit anteeksi. Meidän suureksi iloksemme Jumala lupaa pelastuksen myös perhekunnillemme. Kuinka voisimme kyllin kiittää Isäämme ja Jumalaamme siitä, että Jeesus on sydämemme valo tänäkin jouluna!

Tänä aamuna 10.12. 2009, ilolla Mummi