keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Yhteinen koti, seurakunta

Rakas Lähimmäiseni, tunnetko Sinä yhteyttä seurakunnassasi? Jumala on tarkoittanut, että seurakunta on Jumalan lasten koti, jossa vallitsee rauha ja rakkaus. Jokaisella on siellä paikkansa ja turvallinen olo. Eräs ystävä iloitsi löydöstään, kuinka Paavali, se järeä vanhapoika, Pyhän Hengen innoittamana opettaa seurakuntalaisia:

"Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herra on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi, pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne  Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette, tehkää se sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa." Kol. 3: 12-17.

Kristuksen rakkaus on läsnä seurakunnassa. Pidetään huolta, ettei kukaan jää yksin. Kuunnellaan ja autetaan, apua tarvitsevaa. Surraan surevien kanssa ja iloitaan iloitsevien kanssa. Messussa Jeesus on ravinnut meidät Sanallaan ja sakramentillaan. Pyhä Henki hoitaa meitä seurakuntayhteydessä. Kiitetään Kolmiyhteistä Jumalaa!

Tänä aamuna, 11.2.2015, rakkaudella Mummi

Ei kommentteja: